icon_menuBijwonen

Hoe vind je een gat in een onzichtbare ruimte?

We zijn allemaal vertrouwd met de driedimensionale ruimte waarin we leven, maar om problemen op te lossen hebben wiskundigen nood aan ruimten met 4, 5 of nog véél meer dimensies. Die hoger dimensionale ruimtes kunnen we ons niet visueel voorstellen, maar toch is het van groot belang om de vorm ervan te beschrijven. Bovendien zitten deze ruimtes vaak vol gaten en deze gaten kunnen ons soms iets verrassends vertellen over onze eigen driedimensionale wereld. Raf Bocklandt (UvA) leidt je er doorheen!
Dr. Raf Bocklandt

Over Dr. Raf Bocklandt

Dr. Raf Bocklandt is meetkundige aan de Universiteit van Amsterdam.

Met de steun van