icon_menuBijwonen

Krijgen we kieuwen als de aarde opeens onder water loopt?

Evolutie is overleven. De soort die zich het beste weet aan te passen aan zijn omgeving, komt hoger op de evolutionaire ladder. Minstens zo belangrijk is daarbij de reproductie van een succesvolle soort. Zonder nageslacht ben je evolutionair gezien een loser! Volgens dr. Roy Erkens kun je dan ook beter doodgaan op je dertigste met drie kinderen dan kinderloos op je tachtigste.   Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun je bij Kennislink meer over dit onderwerp lezen.   In 1859 publiceerde Charles Darwin zijn belangrijkste werk On the origin of species. De evolutietheorie die hierin beschreven staat was revolutionair, omdat de wetenschapper beweerde dat iedere soort is ontstaan uit een voorouder. lees meer.
dr. Roy Erkens

Over dr. Roy Erkens

Roy Erkens is als onderzoeker en docent Biologie verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Deze jonge enthousiaste bioloog is regelmatig in het veld te vinden en wist al meerdere nieuwe plantensoorten op zijn naam te zetten. In 2003 sleepte hij de titel Jong Docenttalent in de wacht. 

We worden gesteund door: