icon_menuBijwonen

Waarom is er niet één internationale gebarentaal?

Er zijn maar liefst 144 verschillende gebarentalen. Hoe ontstaan die en hoe kan het dat doven uit een ander land toch met elkaar kunnen praten? Hoogleraar Onno Crasborn (Radboud Universiteit) legt het samen met tolk Irma Sluis allemaal uit.
Prof. dr. Onno Crasborn

Over Prof. dr. Onno Crasborn

Prof. dr. Onno Crasborn is als taalwetenschapper verbonden aan Radboud Universiteit.

Met de steun van