icon_menuBijwonen

Waarom grijpen de Verenigde Naties niet vaker in bij conflicten?

Zodra er een crisis dreigt, komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een spoedzitting bijeen. Vijftien landen bepalen op zo'n moment wat er wel of niet gaat gebeuren. Maar als de Verenigde Staten dwars gaan liggen of de Sovjet-Unie bijvoorbeeld een veto uitspreekt, dan gebeurt er helemaal niks. Politicoloog Bertjan Verbeek (Radboud Universiteit) vertelt je in dit college zowel over het succes als over de tekortkomingen van de VN. Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun je bij Kennislink meer over dit onderwerp lezen. n 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. In hoeverre zijn deze millenniumdoelen bereikt na vijftien jaar? Lees meer op Kennislink.
prof. dr. Bertjan Verbeek

Over prof. dr. Bertjan Verbeek

Conflict. Crisis. Oorlog: internationale politiek is verdomd moeilijk. Bertjan Verbeek (Radboud Universiteit en winnaar van de Onderwijsprijs 2014) is hoogleraar Internationale Betrekkingen en doet o.a. onderzoek naar hoe politieke crises van minuut tot minuut verlopen. Kunnen we daarvan misschien iets leren voor de toekomst?

Met de steun van