icon_menuBijwonen

Waarom is jouw stem voor de Provinciale Staten wel belangrijk?

De Provinciale Staten; ze zijn redelijk onzichtbaar, maar wel erg belangrijk, volgens politiek historicus Charlotte Brand (Universiteit Utrecht). Zij legt uit waarom jouw stem er juist bij deze verkiezingen zo toe doet.
dr. Charlotte Brand

Over dr. Charlotte Brand

Als er een politicus sneuvelt, bel dan gerust politiek historica Charlotte Brand (Radboud Universiteit): zij weet alles over ministers en staatssecretarissen die op al dan niet tragische wijze het veld moesten ruimen. Uit betrouwbare bronnen weten wij dat ze het soms zelfs goed weet te voorspellen....

Met de steun van