icon_menuBijwonen

Waarom spelen sommige wiskundigen graag in de zandbak?

Welke wiskundige mechanismen kun je ontdekken in de dieptes van de Noordzee? Pieter Roos bestudeert de veranderingen van de zeebodem (vanuit zijn werkkamer, niet vanaf het strand) en past complexe modellen toe om het samenspel tussen zand en water beter te begrijpen.
Dr. ir. Pieter Roos

Over Dr. ir. Pieter Roos

Dr. ir. Pieter Roos is kustmorfoloog aan Universiteit Twente.

Met de steun van