icon_menuBijwonen

Waarom zijn allochtonen een Nederlandse uitvinding?

Wat is een allochtoon? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Is een allochtoon iemand die in het buitenland is geboren? Of iemand wiens ouders in het buitenland zijn geboren? Of iemand die de Nederlandse taal niet spreekt of een andere cultuur heeft? Universitair docent Gerben Moerman legt in dit college uit hoe zijn beroepsgroep de compleet zinloze term allochtoon in het leven riep. Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun je bij Kennislink meer over dit onderwerp lezen. Van links tot rechts is de politiek het er de laatste jaren over eens dat een betere integratie van allochtonen in de samenleving wenselijk is. Allochtonen moeten inburgeren en zich de Nederlandse cultuur eigen maken. Lees meer.
dr. Gerben Moerman

Over dr. Gerben Moerman

Gerben Moerman is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. In 2012 werd Moerman door zijn studenten tot docent van het jaar uitgeroepen. De jury roemde vooral het feit dat Moerman het weinig geliefde vak sociologische methodologie voor alle studenten interessant weet te maken en zijn studenten telkens weer weet te verassen in zijn colleges.

We worden gesteund door: