icon_menuBijwonen

Zouden we een perfecte taal kunnen bedenken?

Allerlei pogingen zijn er gedaan om de perfecte taal te bedenken. Maar wat is dat, perfect? Als een taal helemaal logisch is? Als een taal zo makkelijk is dat we in de toekomst misschien wel allemaal dezelfde taal spreken? Of als je een taal zowel kunt spreken als spelen op je viool? In ieder geval moet je er liefdesbrieven mee kunnen schrijven, blijkt uit dit college van Marc van Oostendorp (Universiteit Leiden). Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun je bij Kennislink meer over dit onderwerp lezen. Toen er een behoefte kwam aan een universele wereldtaal, werd het Esperanto ontwikkeld. Wat is Esperanto, waar wordt het gesproken, en hoe is deze taal ontwikkeld? Lees er meer over op Kennislink.  
prof. dr.  Marc van Oostendorp

Over prof. dr. Marc van Oostendorp

Prof. dr. Marc van Oostendorp is hoogleraar Fonologische microvariatie aan de Universiteit Leiden, wat in gewonemensentaal betekent dat hij de kleine variaties in de uitspraak van taal bestudeert. Als een ware professor Higgins - de taalkundige uit "My Fair Lady" die de precieze herkomst van elke  voorbijganger raadt door kort te luisteren naar het accent van iemand - bestudeert Marc van Oostendorp de onvoorstelbare veelzijdigheid van de uitspraak van een taal. (foto: Saskia Aukema)

Met de steun van